خدمات ما

لیست خدمات ما به شرح زیر است

طراحی

مشاوره و طراحی 3 بعدی از طرح مورد نظر شما

ساخت

ساخت در کمترین زمان ممکن و با بهترین مواد اولیه

اجرا

اجرا با بهترین کیفیت

داستان ما

داستان ما

امروزه کابینت یکی از جدا از نیاز به پرستیژ تبدیل شده با ما آشپزخانه خود را به بهترین شکل ممکن و دلخواه خود تزیین کنید ما آمده ایم تا در کار خود بهترین باشیم و نامی از خود بجا بگذاریم

تیم ما

لیست افراد تیم
ایمان بندپی
ایمان بندپی
مدیر فروش
محسن فخراور
محسن فخراور
مدیر عامل
حسین کتال
حسین کتال
سرپرست کارگر

مشتریان راضی

صحبت های کوتاه از چند مشتری ما::

ابتدا نرخ خدمات ما را از همکاران دیگر جویا شوید تا به قیمت مناسب ما ایمان بیاورید